Általános felvételi leírás

A szakos BA felvételi a jelentkezők alkalmasságát, érdeklődését, motivációját, kreativitását és alapfokú szakmai ismereteit vizsgálja. Nem elsődleges szempont a magas szintű technológiai -vagy szoftverismeret, vagy éppen a fölényes rajztudás, ugyanakkor alapszintű szoftverismeretre (szöveg-, kép-, hang-, videoszerkesztő szoftverek), konvertálható vizuális készségre, szakterületi tájékozottságra szükség van. Az egyéni kiválóság mellett nagyon fontos a közösségi szellem is. Hangsúlyt fektetünk arra, hogy az egyes évfolyamok csoportként is működjenek, egyrészt, mert a média designer szakma szinte minden területen feltételezi a csapatmunkára való készséget, másrészt, mert tapasztalataink szerint semmivel nem pótolható az a tudás és kapcsolati rendszer, amelyre a kortárscsoporton belül, egymás segítésével, megfigyelésével lehet szert tenni. Az összetett célok összetett felvételi feladatsort feltételeznek, melynek része az általános műveltségi és intelligencia teszt, a vizuális formálás és a koncepcionális gondolkodás készségét mérő kreatív feladatok, a csoportosan végzett gyakorlat, és nem utolsó sorban a felvételi beszélgetés/interjú, ahol a felvételiző korábbi munkáira, szűkebb érdeklődési körére és terveire vagyunk kíváncsiak.A MA felvételi kizárólag felvételi beszélgetésből áll; a felvételiző előzetesen beadott munkáira és szakmai elképzeléseire koncentrál.

Milyen munkákkal lehet felvételizni?

Miután gyakran frissen érettségizett fiatalok felvételiznek a Média Design BA programra, általában problémát okoz, hogy mi kerüljön a beadandó portfólióba. Általánosságban elmondható, hogy minden olyan kép, grafikai lap, mozgóképes anyag, installáció, önállóan írt program stb. megfelel a beadásra, amely reprezentálja a felvételiző érdeklődését, kreativitását. A hangsúly kerüljön a kreatív tartalomra; általában nem tudunk mit kezdeni tanulmányokkal (portré rajzokkal, csendéletekkel, stb.), legyenek bár kiválóan megvalósítva. A megadott paramétereken túl (mozgóképes vagy hangi anyagoknál elsősorban a hosszúság kérdése elsődleges: egészestés filmeket nem tudunk sajnos végignézni) nincsenek műfaji határok.

A felvételi

1. forduló - előszűrő

 1. Korábban készített Munkákból válogatás
 2. Előre kiadott, otthon Megoldandó Feladat

Példa a 2016-os felvételiből

Az alábbi közmondás tanulságát ábrázolja maximum 9 képből álló fotósorozatban:
"Jobb adni, mint kapni" (népi mondás)

2. forduló - szakmai alkalmassagi vizsga

 1. Teszt: szakmai alkalmasságot és általános Műveltséget Felmérő teszt
 2. Előre kiadott, otthon Megoldandó Feladat

Példa a 2016-os felvételiből

Húzza össze, hogy melyik mű melyik történelmi eseményhez kötődhet:

picasso: guernica
Berény róbert: „Fegyverbe!” (plakát)
Erdély miklós: Őrizetlen pénz (köztéri akció)
B. Bertolucci: Álmodozók
Lennon-ono: give peace a Chance

Vietnami háború
1956-os forradalom
1968, Párizs
Spanyol polgárháború
Tanácsköztársaság

Példa a 2016-os felvételiből

Írjon egy értelmes mondatot az alábbi szavak felhasználásával! használjon fel minden szót (természetesen ragozhatja őket):

Bicske, reklámszatyor, törpepincsi, hidratál, gondtalan, aktuális

Példa a 2016-os felvételiből

Írjon rövid újsághírt az alábbi címmel:

„Zártosztályra vitték a híres magyar írónő zaklatóját”

3. forduló - gyakorlati vizsga 1. nap

 1. Kreatív feladat (storyboard)
  Megadott, rövid történet jól értelmezhető, de egyszerű ábrázolása képes forgatókönyvben.
 2. Kreatív feladat (megadott témára kampányterv)
  Fiktív társadalmi célú kampány kreatív tervezése, rövid leírása és a főbb kampányelemek, ötletek vázlatos ábrázolása.

Példa a 2016-os felvételiből

3. forduló - gyakorlati vizsga 2. nap

 1. Szakmai tervezés (csoportos/közös Munka tanári irányításával)

Példa a 2016-os felvételiből

Cél
Ismeretek helyett kompetencia fejlesztés, kommunikációs képesség, együttműködési és konszenzus készség, önismeret fejlesztése, érzelmi fejlődés, szorongás csökkentése

Feladat
Egy kalapban összegyűjtött rövid hírek közül mindenki húz egyet, amelyet fotósorozat formájában jelenít meg. Egy példa: „Kávé keveredett a kakaóba, amelyet az első osztálykirándulás vacsorájánál osztottak.” A felvételizőket csoportokba rendezzük. A csapatok tagjai egymás munkáját kell segítsék! értékelés: A felvételi bizottság pontozza a fotósorozatokat, a csapattagok pedig pontozzák egymás és saját kooperációs tevékenységüket.

3. forduló - gyakorlati vizsga 3. nap

 1. Szakmai elbeszélgetés