#ux design #app design #3D #game design #kinetika #doku #performansz #visual effect #videóklip #utómunka #sound design #robotika #reklám #installáció #motion graphics

A szakról

A digitális média napról-napra változó világa izgalmas kihívások elé állítja a designert és a médiaművészt. Nem csak új gondolatokra és kreativitásra van folyamatosan szüksége, de áttekintésre, kritikai szemléletre, világos gondolkodásra és megbízható, konvertálható munkamódszerekre is. A Média Design Tanszék interdiszciplináris programja erre készíti fel a hallgatókat.

Alapképzésünk (BA) három évében egymást kiegészítő és egymásra épülő elmélet és szakelméleti tárgyakon, technikai gyakorlatokon és tematikus tervezési modulokon keresztül járjuk végig az audiovizuális média különböző területeit az objektív alapú narratív formálástól a multimediális tervezés különböző területein át a komplex hálózati projektekig. A tanszék tanárai mellett a szakmai foglalkozásokat az adott terület felkészült alkotói vezetik. A tanulmányi időszak végére minden hallgató felépíti a szakmai portfólióját, amely kiváló referenciával szolgál többek között az alkalmazott film, a televíziózás, a reklámipar, a média látványtervezés, az UX Design, vagy az online tartalomszolgáltatás kompetitív területein történő elhelyezkedéshez.

A kétéves Média Design mesterképzés (MA) kettős fókuszú. Egyrészt elméleti és gyakorlati alapokat biztosít ahhoz, hogy a végzett média designer tervezőművészek szakmai teamek vezető munkatársaiként sikerrel lépjenek be a digitális média különböző szakterületeire. A hallgatók csoportos szakmai program keretében átfogó tematikus projektekben dolgoznak, amelyek hangsúlyt helyeznek a digitális média aktuális társadalmi beágyazottságára, feszítő kérdéseire. A másik fókuszpont az egyéni szakdolgozat és mestermunka elkészítése majd sikeres megvédése, amelyhez a Tanszék témavezetést és állandó konzultációt biztosít. A végzett tervezőművészek számára további lehetőség, hogy a MOME Doktori Iskolájában, multimédia szakterületen, DLA képzésben vegyenek részt.

Oktatók

Szirtes János

Tanszékvezető

#performansz #installáció #festészet

Képgrafikusként és rajztanárként végeztem a Képzőművészeti Egyetemen. Meghatározó tanulmányokat folytattam még a Pozsonyi Képzőművészeti Akadémián és az Erdély Miklós által vezetett INDIGÓ Csoportban. A nyolcvanas évek underground csoportjai többségével aktív, alkotói kapcsolatba kerültem. Az élő művészeti akciók erejét, a közös gondolkodás kreatívitását, valamint a műfajok közötti átjárás szabadságát tartom a mai napig fontosnak. Képgrafikusi, festészeti munkásságom mellett installációkat, akciókat, performance-kat készítek, játékfilmekben vettem részt mint színész, látványtervező, valamint író és rendező. A performance és a videó-performance, valamint ezek installációs megoldásai érdekelnek. Művészet-oktatói és szervezői munkásságomat harmadik évtizede folytatom, több felsőszíntű képzési programot, specializációt alapítottam, kidolgoztam és bevezettem a vizuális kommunikáció területének alapozó, gyakorlati képzését. Média művészet, média design, valamint látványtervezés területeken oktatok, és a Média Design Tanszéket vezetem. Jelenleg a master és doktori képzésekben tartok kurzusokat, és MA diplomák, illetve egyéni doktori programok témavezetői feladatait látom el.

Bodóczky Antal

Oktató

#videóklip #látványterv #mozgás

Az Iparművészeti Egyetemen végeztem videó szakon. 2000 óta tanítok ugyanitt (az egyetem azóta MOME, a szak pedig Média Design tanszék). Alapító tagja vagyok a Medence Csoportnak, alternatív táncszínházaknál, színházaknál dolgoztam mint alkotótárs, látványtervező. Rendezek videoklipeket, promóciós filmeket. Ismeretterjesztő kiállításokhoz, különböző köztéri eseményekhez, megjelenésekhez installációkat tervezek és készítek. Autonóm alkotói programomként a tudat és a tudattalan folyamatok modellezését, ábrázolását, valamint a valóság határait kutatom. Tanárként azzal foglalkozom, hogy a média látványtervezés tükrében mit jelent a láthatatlan láthatóvá tevése. Sok minden egyéb mellett hiszek a mozgásban, a megfelelő mennyiségű alvásban és az uzsonnában.

Erhardt Miklós

Docens

#socialdesign #film #társadalom

Későn érő gyerek vagyok, voltam már harminc, mikor rájöttem, hogy képzőművészként is lehet az egyéni és a társadalmi-politikai élet közvetlen kérdéseivel foglalkozni, és voltam már negyven, mikor megbarátkoztam a gondolattal, hogy mindezt tanítani is lehet hálás feladat. A kilencvenes évek végétől különböző művészcsoportokban dolgoztam, elsősorban részvételre épülő, a művészet határait feszegető projektekben, készítettem videókat, filmeket, konceptuális munkákat, fordítottam könyveket, el is olvastam őket. A Média Design tanszéken elméleti és gyakorlati kurzusokat vezetek, melyek fókuszában autonóm művészet és design, művészet és társadalom gyakran konfliktuális kapcsolata áll.

Fazakas Péter

Oktató

#reklám #videoklip #tv

Huszonöt éve foglalkozom a művészeti- és üzleti kommunikáció különböző formáival. Szinházaztam, dokuztam, reklámozok, klippezek, tévézek, filmezek. A hatásmechanizmusok sokfélesége, szinergiája érdekel leginkább. Egyetemi és workshopos oktatási munkámban az egyedi kreatív ötletek kibontása, formába öntése és működőképessé tétele hoz lázba.

Fábián Noémi

Oktató

#látványtan #socialdesign #mediastudiumok

A Magyar Iparművészeti Főiskolán 1994-ben a szakmai képzés mellett tanári diplomát is szereztem. A diploma után azonnal tanítani kezdtem. A kétezres évek végéig intenzíven foglalkoztam képzőművészettel, de közben a tanítás egyre inkább meghatározta az életemet. Annak a fölismerése, hogy mennyivel szívesebben dolgozom folyamatos interakciókban, személyes kapcsolatokban, vezetett oda, hogy ma szinte kizárólag művészetoktatással foglalkozom. A tanítást a gondolkodás olyan közös formájának látom, ahol a gyakorlati tevékenységek, a személyes aktív jelenlét során, én és diákjaim folyamatosan alakítjuk egymást. 1998 óta veszek részt a Média Intézet alapozó gyakorlati képzésében, 2008 óta vezetem ezt a programot.

Sánta Balázs

Oktató

#utómunka #animáció #film

A szakon végzett tanulmányaim után színházi és filmes területen dolgoztam, a Krétakör média műhelyét vezettem, jelenleg főleg reklámok, filmek és videóklipek utómunkájával vagy vizuális tervezéssel foglalkozom. Oktatóként főként az audiovizuális, mozgóképi hatásmechanizmusok vizsgálatára, technológiai kísérletezésre, valamint produkciós előkészítésre és utómunkára fókuszálok.

Tasnádi József

Docens

#videoinstalláció #multimédiaművészet #digitális

Építészetet és képzőművészetet tanultam. Az ellentmondásosság, az idő, a láthatatlan és a lehetséges leképezésének módozatait, az információ és a művészi kifejezésformák, az információ és az esztétika, a filozófia és a vizualitás kapcsolatait kutatom. Kezdetben építészettel, grafikával és festészettel foglakoztam. Azt követően installációkat és utópikus terv-műveket alkottam. A kétezres évek elején a szoftveres képi manipulációval, a mediális átírás módszereivel és vizualizációval kísérleteztem, videodíszleteket terveztem alternatív tánc- és színházi darabokhoz. Jelenleg a multimédia installáció és az intervenció művészet érdekel leginkább. Tervezést és szakelméletet tanítok.

Tantervi háló / Szakbemutató

Az első évben a hallgatók alapozó médiastúdiumokat végeznek analóg technikák alkalmazásával, összevont intézeti csoportokban, majd megismerkednek a szekvenciális szerkesztéssel és a mozgóképkészítés technikai alapjaival.
A második évfolyam elsősorban vizuális programnyelvekkel, alapfokú multimédia tanulmányokkal foglalkozik. Tervezési feladatuk kivezet a társadalmi térbe, társadalmi célú hirdetések, kampányfeladatok, multimediális on-line-, vagy a valós térben zajló intervenciók formájában.
A harmadik évfolyam programjának fókusza a kreatív szoftverhasználat, emellett a produkciós, prezentációs és marketing ismeretek elmélyítése. A tanulmányi idő kreatív részét önálló projekttervek készítése illetve kivitelezése, és a szakmai portfólió összeállítása tölti ki.
A Master program első évében a hallgatók koncentrált projektfeladatokon dolgoznak, jellemzően team-munkában. Egyéni tervezési feladatuk társadalmi célú projektek készítése, évről évre változó tematikának megfelelően.
Az MA második évfolyam programját teljes egészében az egyéni szakdolgozatok és mestermunkák elkészítése tölti ki.